V Forum dla Zarządców
Zarządzanie Nieruchomościami
Developer - Wspólnota - Spółdzielnia - Gmina
Konferencja dla Praktyków - 15.10.2015

Weź udział

Konferencja Zarządców 5 edycja, 3 bloki tematyczne, 14 prelekcji

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI to ogólnokrajowa konferencja dla praktyków, przedstawicieli deweloperów, gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Konferencja odbędzie się w Warszawie, 15 października 2015 roku.

W trakcie trwania konferencji uczestnicy będą mogli indywidualnie skonsultować się z prawnikiem, specjalistą od zarządzania nieruchomościami

Podczas tego spotkania zyskasz odpowiedzi na takie m.in. pytania:

 • Dlaczego są problemy z zarządzaniem współwłasnością w budynkach deweloperskich? Kto zawinił: deweloper - gmina – właściciele nieruchomości?
 • Gmina nie może czy nie chce przejąć infrastruktury wod-kan od dewelopera?
 • Kto ma obowiązek zapewnienia i utrzymania drogi dojazdowej do posesji, deweloper czy gmina?
 • Gdzie dwóch się bije, tam trzeci nie korzysta, czyli o pozycji współwłaścicieli nieruchomości w sporze pomiędzy deweloperem a gminą.
 • O czym powinieneś wiedzieć/pamiętać decydując się na modernizację?
 • Głęboka termomodernizacja - czym jest i z jaką wiąże się pomocą unijną?
 • Czy energią naprawdę da się zarządzać – przykłady z praktyki spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej.

Będzie także mnóstwo czasu na rozmowę o pieniądzach: środkach unijnych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, programach unijnych z podziałem na regiony kraju oraz pomocy finansowej na informatyzację spółdzielni.

Dla kogo jest ta konferencja?

 • Dla zarządców nieruchomości
 • Przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych
 • Kadry zarządczej i menadżerskiej spółdzielni mieszkaniowych
 • Deweloperów
 • Przedstawicieli samorządów

Program konferencji Prawne i finansowe aspekty zarządzania nieruchomościami wielolokalowymi

UWAGA: w godz. 12:00-15:00 Uczestnicy mogą dodatkowo skorzystać
z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami:
prawnikiem Bartłomiejem Żukowskim oraz doradcą Eugenią Śleszyńską

8:30Rejestracja Uczestników

9:00Rynek mieszkaniowy w Polsce
Dorota Bortnowska, dyr. Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

9:15Miejsce spółdzielni na rynku mieszkaniowym - stan obecny
Jerzy Jankowski, przewodniczący Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

9:30Jakość zarządzania nieruchomościami i certyfikacja
Dominik Koreń, Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami

9:45Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów
Tomasz Makowski, Bank Gospodarstwa Krajowego

10:00Panel dyskusyjny: Zarządzanie nieruchomością a problemy prawne na styku deweloper - zarządca - gmina i realizacja zadań gminy, związanych z infrastrukturą.
W panelu uczestniczyć będą: Konrad Płochocki, dyr. Polskiego Związku Firm Deweloperskich; zarządcy - praktycy (Mariusz Lubiński - prezes zarządu Admus sp. z o. o., Sławomir Kamecki - OSLZN "Ekspert") oraz Bogdan Olesiński, burmistrz dzielnicy Mokotów

10:45Przerwa na kawę


Sesja "Dotacje unijne w nowej perspektywie finansowej na modernizację budynków wielorodzinnych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych"

11:00Lokum.Pro - sprytna aplikacja do zarządzania nieruchomościami
dr Dominika Zenka-Podlaszewska, Lokum.Pro

11:15Głęboka modernizacja budynków wielorodzinnych - kierunki i zasady interwencji.
Pomocowe programy unijne w poszczególnych regionach kraju
Tomasz Żuchowski

12:00Program Pomocowy "Infrastruktura i Środowisko"
Andrzej Rajkiewicz, NAPE

12:30Nowoczesne systemy pomiaru ciepła i wody
Marcin Moszczyński, Metrona

12:45Wręczenie statuetek "Osobowość Administratora"

13:00Przerwa na lunch


Sesja "Redukcja zużycia energii cieplnej i elektrycznej warunkiem pozyskania dotacji"

13:30Hydronylon - systemy renowacji pokryć dachowych
Adam Korycki, Proof-Tech

13:45Psychologiczne uwarunkowania efektywności energetycznej budynków. Procedury POE (Pre&Post Occupancy Evaluation) jako warunek sukcesu inwestycji modernizacyjnych
Tomasz Duda, Uniwersytet Warszawski

14:00Nie ma tanich audytorów. Audyt energetyczny: sformalizowana procedura czy sztuka inżynierska?
Ludomir Duda, audytor energetyczny KAPE nr 0001

14:20Prezentacja firmowa

14:35Dobre praktyki: wprowadzenie systemów zarządzania energią sposobem na energooszczędność w nieruchomościach mieszkalnych
Robert Gorzycki, RSM Ursus oraz Jan Marciniak, SM Winogrady

15:05Przerwa na kawę


Panel dyskusyjny

15:20Zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową: przejrzystość procedur czy mętne wody?


Sesja "Podatkowe i rachunkowe pułapki przy rozliczaniu inwestycji w nieruchomościach"

16:05Rozliczenie inwestycji z dotacją unijną w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych oraz w zasobach publicznych
Eugenia Śleszyńska, doradca

16:50Zakończenie konferencji, rozdanie uczestnikom certyfikatów, potwierdzających udział w seminarium

Program może ulec zmianie

Prelegenci

Sabina Augustynowicz

Sabina
Augustynowicz

miesięcznik Administrator
Katarzyna Czajkowska

Katarzyna
Czajkowska

Facility Manager
Tomasz Duda

Tomasz
Duda

Uniwersytet Warszawski
Sławomir Kamecki

Sławomir
Kamecki

OSLZN "Ekspert"
Dominik Koreń

Dominik
Koreń

OIGN
Waldemar Mazan

Waldemar
Mazan

KBiN
Konrad Płochocki

Konrad
Płochocki

Dyrektor Generalny PZFD
Andrzej Rajkiewicz

Andrzej
Rajkiewicz

NAPE S.A.
Eugenia Śleszyńska

Eugenia
Śleszyńska

Uniwersytet Łódzki
Waldemar Wasik

Waldemar
Wasik

Zarządca Nieruchomości
Tomasz Żuchowski

Tomasz
Żuchowski

Trener, wykładowca
Bartłomiej Żukowski

Bartłomiej
Żukowski

radca prawny
Paweł Ołubek

“Znam miesięcznik "Administrator" od 2005 roku i obserwuję, jak dużą wagę redakcja przywiązuje do bezpośrednich kontaktów z czytelnikami. Obecnie w znacznej części taki kontakt jest realizowany przez internet, ale 10 lat temu podstawą były seminaria i konferencje. Całe szczęście, że – mimo głębokich zmian na rynku – seminaria "Administratora" są nadal najważniejszym sposobem wymiany opinii i poszerzania wiedzy zawodowej. Wiedza to podstawa przewagi konkurencyjnej zarządcy nieruchomości, a seminaria miesięcznika "Administrator" są w tym zakresie od wielu lat najcenniejsze. Dobrzy wykładowcy, ciekawie dobrane aktualne tematy i możliwość dyskusji z ekspertami – takich atutów nie ma nikt na rynku!” Paweł Ołubek
Niezależny doradca i ekspert kredytowy

Janusz Gdański

“Po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej spadła co prawda frekwencja na spotkaniach środowiskowych, ale znacząca grupa zarządców aktywnie uczestniczy w konferencjach, seminariach, które są nie tylko doskonałą okazją do zapoznania się z nowymi rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi, legislacyjnymi i istotnymi wyrokami sądów. Stwarzają także możliwość wymiany poglądów w „swoim” środowisku. Wykłady prowadzone przez starannie dobieranych ekspertów cieszą się dużym zainteresowaniem, ale prawdziwa „burza mózgów” odbywa się w kuluarach. Swoje nowości przedstawiają także firmy świadczące usługi na rzecz zarządców nieruchomości. Zachęcam do udziału!” Janusz Gdański
Słupskie Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości

Poprzednie edycje

I Forum dla Zarządców - relacjaII Forum dla zarządców - relacjaIII Forum dla Zarządców - relacjaIV Forum dla Zarządców - relacja

Zapisz się na konferencję! Wypełnij formularz

Jesteś prenumeratorem miesięcznika Administrator? *
Tak        Nie

Liczba zgłaszanych osób *:

* - pola konieczne do wypełnienia.

Koszt udziału w konferencji

225 zł (w tym VAT)
dla prenumeratorów miesięcznika "Administrator"

400 zł (w tym VAT)
wcześniejsze zgłoszenie - do 31 lipca

450 zł (w tym VAT)
Cena regularna


Kontakt:

Sponsorzy

Bank Gospodarstwa Krajowego
Lokum.Pro
Metrona
Proof Tech
Techem

Partnerzy

Ekspert Budowlany
elektro.info
Izolacje
Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami w Gdańsku
Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami
Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych
Rynek Instalacyjny
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach

Kontakt

Redakcja Miesięcznika Administrator
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Katarzyna Zaręba
tel.: 22 512 60 83
kom.: 501 333 717
faks: 22 810 27 42
e-mail: kzareba@medium.media.pl
e-mail: konferencja@administrator24.info

Lokalizacja

Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa